Sobernheim (Robert)

Laatste wijziging: 5 mei 2016

Robert Raphael Moritz Sobernheim (Berlijn, 4-5-1894 – Auschwitz, 30-4-1943)1

Robert Sobernheim werkte op de exportafdeling van Polak & Schwarz*. Hij kwam pas laat in de jaren ’30 op het kantoor te werken. Hij gold toen als ‘Duitse vluchteling’. In het bevolkingsregister van Amsterdam stond hij vanaf mei 1920 ingeschreven, als ‘procuratiehouder export’.

Huwelijk

In 1925 trouwde Robert met Sophie Cohen (Ludenscheid, 18-10-1887). Sophie was al voor 1921 in Amsterdam en was eerder getrouwd geweest. Op de gezinskaart is haar beroep ‘correspondente’, met later de toevoeging ‘export’. Het paar Sobernheim-Cohen ging op huwelijksreis naar Wiesbaden en woonde behalve in Amsterdam ook in Hamburg, Den Haag en Parijs. Sophie Cohen was familie van Leo Polak’s* broer Willy. Diens dochter Henriëtte (‘Hans’) was getrouwd met Robert Cohen, een neef van Sophie. De connectie met de president-commissaris kan Roberts werk bij Polak & Schwarz verklaren. In 1937 stond hij genoteerd als exporteur aluminium.

Parijs

Op 11 mei 1938 werden Robert en Sophie uitgeschreven naar Parijs, 7 Square du Champs de Mars. In Parijs woonde Sophie’s neef Robert Cohen, die in Frankrijk zijn joodse naam uit veiligheidsoverwegingen veranderde in ‘Coste’. Robert en Sophie Sobernheim keerden vermoedelijk voor mei 1940 terug naar Nederland.

Deportatie

In februari 1941 woonden ze samen met een verwant op de Heinzestraat 15 hs in Amsterdam. Het was mogelijk een Duitstalig pension. Er woonden nog minstens drie andere personen en een dienstmeisje, allen met Duitse wortels en allen slachtoffer van de Holocaust. Sophie Sobernheim-Cohen werd op 14 januari 1943 in Auschwitz vermoord. Haar man Robert stierf op 30 april van dat jaar in hetzelfde kamp. Robert Cohen overleefde.

1 Plaquette Polak & Schwarz; Mededelingen van Cor Flipse, Corrie Lammes en Bettina Spaanstra-Polak (2003); Gezinskaart Amsterdam; www.joodsmonument.nl