Sons-de Gorter (Henny)

Laatste wijziging: 5 mei 2016

Henny Sons-de Gorter (Amsterdam, 22-3-1891 – Auschwitz, 11-2-1944)1

Henny werkte bij Polak & Schwarz* als directiesecretaresse. Op de Amsterdamse gezinskaart staat nog ‘Afd.chef Polak & Schwarz, Essencefabriek Zaandam’. Zij is onder de aanwezigen op de groepsfoto, genomen bij gelegenheid van het jubileum van Sam Davids* in 1939.

Huwelijk

Henny de Gorter trouwde in 1931 met procuratiehouder Louis Sons. Sons (Amsterdam, 15-4-1891) had als eerdere woonplaats Lima in Peru. Bij zijn voornaam staat op de gezinskaart in potlood ook nog ‘Trinidad’ vermeld. Op 6 april 1932 vestigden ze zich in de Euterpestraat 159. De woning was niet ver van het huis van Dolf Schwarz*, de adjunct-directeur van Polak & Schwarz, en Henri van Witsen*, de procuratiehouder.

Polak & Schwarz

Tegen het einde van 1941 vierde Henny Sons een jubileum bij Polak & Schwarz, vermoedelijk het 25-jarige. Personeelschef Andries Bouman noteerde in zijn dagboek: “We hadden 1 Nov. een keurig jublileum: van Mvr. Sons. Veel toespraken -van 11 t. half twee- veel geschenken van bijna alle leden van fam. Schwarz.” Het jaar daarop gold voor joodse werknemers van Polak & Schwarz vanaf 2 juni een reisverbod. Henny Sons moest thuisblijven.

Deportatie

In februari 1941, ten tijde van de verplichte aanmelding als jood, woonde het echtpaar op de Bachstraat 17 hs. Vermoedelijk doken ze onder. Of gold de bescherming vanwege kriegswichtige Industrie, die in zekere zin voor de familie Schwarz gold, ook lange tijd voor Henny? Beide echtgenoten werden op dezelfde dag in (vermoedelijk) Auschwitz omgebracht, 11 februari 1944.

1 Plaquette Polak & Schwarz; Gezinskaart Amsterdam; www.joodsmonument.nl; Zie jubileumfoto bij Polak & Schwarz; Oorlogsdagboek van Andries Bouman uit Zaandam, personeelschef van Polak & Schwarz