Spreekmeester (Florence)

Laatste wijziging: 5 mei 2016

Florence (‘Flossie’) Spreekmeester (Watergraafsmeer, 4-5-1911 – Amsterdam, 1-11-1989)1

Kantoorbediende Florence Spreekmeester zat vier maanden ondergedoken bij het gezin De Kler, Aris van der Leijstraat 2 in Zaandijk. Ze was een dochter van diamantbewerker/boekhouder Emanuel Spreekmeester (Amsterdam, 7-4-1883 – 11-2-1963) en Rebecca Rodrigues (Amsterdam, 1892).

Huwelijk

Florence trouwde op 31 december 1930 in Amsterdam met kleermaker Martinus Christoffel Wickel (Amsterdam, 15-3-1906). Het huwelijk werd een klein jaar later alweer ontbonden. Met hem kreeg ze wel een zoon, Hans (Amsterdam, 5-7-1931). In de oorlogsjaren woonde ze tot oktober 1943 in de Retiefstraat 88hs in Amsterdam.

Melkhandel

Het gereformeerde echtpaar Herman de Kler (Schiedam, 6-10-1913 Zutphen, 1966) en Bertha (‘Bep’) de Kler-Kleijer (Zaandijk, 1-1-1913) had sinds 1935 een melkhandel aan de Aris van der Leijstraat in de toen nog grotendeels nieuwe Rooswijk. In 1936 kwam hun eerste kind ter wereld, Han. Tijdens de oorlog had het gezin vijf jonge kinderen te voeden. Het echtpaar De Kler belandde al vroeg in de illegaliteit en bood onder meer onderdak aan de Zaanse, eveneens gereformeerde verzetsman Hans Fuijkschot, voordat deze etser als gevolg van verraad gevangen werd genomen. Han de Kler herinnert zich Florence -schuilnaam ‘Nel’-als iemand die plotseling een dagje haar onderduikadres verliet, waarschijnlijk om haar zoon op te zoeken in Amsterdam. “Moeder nam het te rustig op. Vader, later thuiskomend, raakte gelijk in alle staten.” De angst voor arrestatie was groot. Florence kwam echter nog dezelfde dag terug naar Zaandijk. “Ze liep op zwarte sokken. Ze vertrok om mij onbekende redenen na verloop van tijd naar een ander onderduikadres. Ik zie haar op de trap naar de eerste etage. Ze kijkt even om en lacht me vriendelijk toe.”

Hertrouwd

Florence Spreekmeester overleefde de oorlog. Op 28 juni 1945 trouwde ze voor de tweede keer, met kleermaker Willem Frederik van Vuuren (Amsterdam, 22-8-1919). Dit huwelijk hield vijf jaar stand. Met Willem van Vuuren woonde ze vanaf juni 1945 in Amsterdam, in de Vechtstraat 82 II. Nadien zou ze nog een hele reeks hoofdstedelijke adressen bewonen, als laatste de Rustenburgerstraat 415 hs.

1 Informatie van Han de Kler (november 2007), Henk Krigee uit Zaandam (30-8-2009) en Erik Schaap uit Zaandam (april 2009); www.tomverwaijen.nl; De Anti Fascist (augustus 2006); Stadsarchief Amsterdam, persoonskaart