Teeboom (Sara)

Laatste wijziging: 6 mei 2016

Sara (‘Sonja’) Teeboom (Amsterdam, 4-5-1936)1

Het Amsterdamse meisje Sara Teeboom zou zijn ondergedoken bij Cees Beernink, die in de Ampèrestraat 10 in Wormerveer woonde. De gereformeerde ‘Rooie Kees’ Beernink was een van de leidende figuren binnen de Zaanse tak van de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers (LO). Hij bezorgde tal van joden en niet-joden een schuilplaats. Sara, die de schuilnaam Sonja ten Boom kreeg, overleefde de oorlog.

Amsterdam

Sonja, zoals de naar haar grootmoeder genoemde Sara Teeboom zich ook na de oorlog zou blijven noemen, woonde met haar ouders Max Teeboom (Amsterdam, 18-9-1907) en Rebecca Teeboom-van Thijn (Amsterdam, 4-8-1912) gedurende het eerste oorlogsjaar in de Amsterdamse Mr. P.N. Arntzeniusweg 46 II. Max en Rebecca -een nicht van de latere burgemeester Ed van Thijn- werden opgepakt in een ziekenhuis en op respectievelijk 24 september en 1 december 1943 vermoord in Auschwitz. Hun dochter was ruim voor die tijd ondergebracht op een schuiladres. Gretha Mouwes-Roozendaal* vertelde na de oorlog dat ze op haar Wormerveerse onderduikadres bij de familie Beernink onder andere gezelschap had van de haar verder onbekende Sonja Teeboom. Ze zal daar dan kort zijn geweest, want van 1943 tot de bevrijding vond ze onderdak bij Hendrikje van Daalen-Terpstra in Heemstede.

Yad Vashem

Hendrikje van Daalen, een weduwe met drie volwassen dochters en een in Friesland ondergedoken zoon, had Sonja’s moeder leren kennen in de Haagse Ursulakliniek. Die lag daar naast een dochter van Van Daalen. Getroffen door de angst van Rebecca Teeboom dat haar dochter op transport zou moeten bood Hendrikje van Daalen het meisje gastvrijheid aan. Sonja: “Ik zat niet alleen binnen, maar ging ook naar school en zo. Ik noemde haar oma.” Na de oorlog bleef het contact met de familie Van Daalen in stand en in 2012 kreeg Hendrikje op verzoek van Sonja postuum de Yas Vashem-onderscheiding.

Familie

Sonja was een nichtje van de Wormerveerse Samuel en Stella Teeboom, die ondergedoken waren in de Acacialaan. Sonja kwam na de oorlog bij H.J.A. Aupers in de Ferdinand Bolstraat te wonen. Ze bezocht per 11-7-1945 de Zesde Montessorischool en bleef daar tot 18-4-1946. Daarna verhuisde ze naar Wormerveer, waar ze in het gezin van Samuel en Stella Teeboom werd opgenomen. Ze bleef bij hen wonen tot haar huwelijk in 1959 met Jan Verbeek.

1 Schaap, E. Vrijgevochten. Zaans verzet in nationaal perspectief (1906-1945); Informatie van Gretha Mouwes-Roozendaal (2008); Onderzoek van de Anne Frank Stichting; www.jodeninnederland.nl; Informatie van Gertjan Broek (8-4-2019); GAA-Gezinskaart; de Heemsteder (14-11-2012); Haarlems Dagblad (13-11-2012)