Thijn, van (Louis)

Laatste wijziging: 6 mei 2016

Louis van Thijn (Amsterdam, 9-6-1926)1

Over Louis van Thijn is bekend dat hij vanaf 27-5-1943 als jongere uit Amsterdam kwam, onderdook bij het gezin Tuinman en daar bleef tot de bevrijding. De familie Tuinman woonde op de Nieuweweg 67, Van Thijn kwam van de Tweede Goudsbloemdwarsstraat 23 huis.

Dikker

Vooral dankzij een in april 1945 door mede-onderduiker Arie Dikker opgesteld verslag is er het een en ander bekend geworden over Louis’ onderduiktijd. De familie Tuinman verschafte namelijk tezelfdertijd ook onderdak aan het echtpaar Dikker-Joosten*. Louis was een zoon van slager Jacob van Thijn (Amsterdam, 17-3-1894) en Frederika Cornelia van Thijn-van Buuren (Amsterdam, 23-5-1893). Er bestonden oude banden met de Zaanstreek; Jacobs vader Levie was geboren in Westzaan.

‘Winstbejag’

Volgens Arie Dikker werd Louis, net als hijzelf en zijn vrouw, uit ‘winstbejag’ opgenomen in het gezin van het echtpaar Tuinman (‘voor f 55,- per week’). Er zou door hen zijn gerommeld met etensbonnen, die onder meer met de beste bedoelingen werden gebracht door ‘de Rijksduitse, halfjoodse’ zussen Ingeborg (Düsseldorf, 18-5-1923)en Gisela (Düsseldorf, 12-11-1925) Samuel uit Amsterdam. Bekend is in ieder geval dat het Nationaal Steunfonds Louis ook hielp, door maandelijks 40-80 gulden te verstrekken voor de eerste levensbehoeften. Het geld werd verstrekt via de Zaandamse NSF-leider Remmert Aten en de Wormerveerse familie Lampe. Ook Zaandammer Martinus Arends en, nadat die was gearresteerd, diens schoonzoon Piet Lust zouden behulpzaam zijn geweest bij de verzorging van de joodse onderduikers bij het echtpaar Tuinman.

Auschwitz

De ouders van Van Thijn werden op 22 oktober 1943 om het leven gebracht in Auschwitz, net als hun dochter Naatje (Amsterdam, 14-8-1919). Louis’ zuster Sophia (Amsterdam, 16-9-1923) overleefde de oorlog wel.

1 Mededeling van C. van Weezel-Blitz (november 2006); NIOD-archief 185b, inventarisnummer 9d; Informatie van het echtpaar Koolman uit Zaandam (februari 2008); www.joodsmonument.nl; http://shum.huji.ac.il/~dutchjew/genealog/vanburen/213.htm; Collectie Erik Schaap, verslag Arie Dikker (12-4-1945); Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart; redeenportret.nl.