wormer-1940

Toegevoegd: onbekende onderduikers in Wormer

  • Op de Nieuweweg in Wormer bevonden zich bij de familie Tuinman meerdere onderduikers wier namen onbekend zijn.