Vas-Löwenstein (Bets)

Laatste wijziging: 6 mei 2016

Gezin Bets Vas-Löwenstein (Amsterdam, 4-1-1895)1 en Hendrik-Jan Vas (Zaandam, 5-9-1893) met Alida Martha (Zaandam, 13-4-1922)

Het gezin Vas woonde tot de eerste jaren van de oorlog in Zaandam en werd gedwongen, ondanks hun gemengde huwelijk, naar Amsterdam te verhuizen. Van daar verhuisden zij naar Koog aan de Zaan, waar twee zusters van Bets woonden (Hanna Overbeek* en Sophie Moerbeek*) en waar de burgemeester geen NSB’er was. Hun adres was mogelijk op de Hyacintstraat. Bets kwam in een kamp terecht, maar overleefde.

Zie verder Bets Vas-Löwenstein* in Zaandam.

1 Mededelingen van Max Olij, Alkmaar (februari 2001, oktober 2006)