Vlenterie-de Vries (Martha)

Laatste wijziging: 6 mei 2016

Gezin Martha Vlenterie-de Vries (Amsterdam, 30-5-1897)1

Martha Vlenterie woonde op de Beukenweg 2. Haar ‘Ehemann ist keine Jude’, zoals het gemeentehuis het uitdrukte. Die echtgenoot was Herman Johan Vlenterie (Amsterdam, 5-6-1898). Op de gezinskaart en in het Adresboek voor de Zaanstreek 1941 staat achter zijn naam het beroep ‘gonjebewerker’. Gonje is een juteachtige stof die uit Indische hennep wordt gewonnen. Er worden zakken van gemaakt. Op 16 maart 1921, in Amsterdam, werd dochter Frederika Alida geboren. In februari 1938 was het gezin vanuit de hoofdstedelijke Oterleekstraat 13 naar Wormerveer verhuisd.

‘Evacuatie’

Als gemengd gehuwde mocht Martha in april 1942 met haar gezin in Wormerveer blijven. Een week later werd de maatregel van kracht waardoor zij een jodenster moest dragen. Dochter Frederika was coupeuse. Zij trouwde midden in de oorlog, op 31 december 1942, met de niet-joodse Aris Koene (31-1-1917) en verminderde daardoor wellicht iets van de dreiging die voor iedereen met ‘joods bloed’ bestond. Omdat haar vader niet joods was, kwam haar naam niet voor op de Wormerveerse evacuatielijst. Martha Vlenterie-de Vries overleed op 22 november 1964 en werd begraven op de algemene begraafplaats van Wormerveer.2

1 Burgemeesterslijst nr. 29; Politielijst adres nr. 13

2 www.schiltmeijer.nl/Plaatsnamen/Begraafplaatsen/ AlgbegrpltsWormerveer-West1.htm