Vrachtdoender (Dina)

Laatste wijziging: 6 mei 2016

Dina Vrachtdoender (Amsterdam, 5-1-1907 – Amsterdam, 29-2-1972)1

In verband met de aanvraag van een oorlogsslachtofferuitkering vroeg het Rode Kruis de Zaandamse politie in 1970 om informatie over Dina Vrachtdoender en haar echtgenoot, slagersknecht Antonius Johannes (‘Jan’) Krollart (Amsterdam, 17-11-1899). Het echtpaar zou in 1944 in Zaandam gearresteerd zijn, maar het Rode Kruis wilde de datum en de reden van de aanhouding weten. De commissaris van politie schreef terug dat de datum en aanleiding onbekend waren. “Uit enkele ingewonnen inlichtingen werd bekend, dat genoemd echtpaar in 1944 bij een gehouden razzia door de Duitse Sicherheitsdienst werd gearresteerd en overgebracht naar het bureau van deze dienst aan de Euterpestraat te Amsterdam. De vrouw was Joodse. De heer Krollart is op 10-2-1945 overleden en zijn echtgenote is op 14-3-1947 naar Amsterdam vertrokken.”

Zaandam
Op de in Amsterdam bewaarde persoonskaart van Dina Vrachtdoender is te lezen dat ze op 27 maart 1940 trouwde met Jan Krollart. Jan was op dat moment slagersknecht in het openbaar slachthuis van Zaandam, maar stond op het punt om een soortgelijke betrekking in Amsterdam te aanvaarden. Dina woonde eerst op het Waterlooplein 10 II, maar bleek per 28 maart 1940 met haar echtgenoot te zijn verhuisd naar de Zaandamse Czarinastraat 1 hs. Op 24 mei vertrok ze naar nummer 36a in dezelfde straat, de woning van A. Stadt. Daar woonde eerder Hans Bernstein. Op 14 mei 1941 ging ze naar de Tolstoistraat 1a, nog steeds in Zaandam. Onbekend is of zij en haar man op dit adres zijn gearresteerd. Dina’s naam komt opvallend genoeg niet voor op de lijsten van de ‘jodenevacuatie’. Het kan zijn dat de verhuizing uit Amsterdam niet goed is geregistreerd, of dat ze is vergeten.

Neuengamme
Jan Krollart stierf in het Duitse Neuengamme, na eerder in onder meer Vught en Sachsenhausen te zijn opgesloten. Dina Vrachtdoender overleefde de gevangenschap. In maart 1947 verhuisde ze van Zaandam naar de Amsterdamse Van Woustraat 240 II. Op 5 oktober 1954 hertrouwde ze in Amsterdam, met Salomon Springer (Amsterdam, 27-10-1896). Ze stierf in 1972 op 65-jarige leeftijd.

GAZ- SA Zaandam 180E; GAA-archiefkaart; Adresboek voor de Zaanstreek (1941)